Navigácia

Partners

Navigácia

Štvrtok 17. 4. 2014
Počet návštev: 409605

Narodeniny a meniny

Vitajte na stránkach našej školy

Vitajte v škole v Nižných Repašoch

Novinky

 • Veľ konočné prázdniny

  15. 4. 2014

  Od štvrtka 17. apríla 2014 nás čakajú VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY.

  Do školy nastúpime opäť v stredu 23. apríla 2014. 

 • Výpis klasifikácie a správania za 1. polrok

  27. 1. 2014

   

  31. januára 2014 žiaci škôl nedostanú riadne vysvedčenia, ak o jeho vydanie písomne nepožiada zákonný zástupca žiaka.
  Zrušenie vydávania polročných vysvedčení upravuje § 55 ods. (10) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Podľa pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2013/2014 si formu výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie žiaka určí škola resp. triedny učiteľ sám.  Tento výpis by sa nemal zamieňať s výpisom z katalógového listu alebo s výpisom z vysvedčenia.
  Na rozdiel od vyššie uvedených dokumentov výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie nemusí obsahovať údaje o počte zameškaných hodín, prehľad o navštevovaných útvaroch záujmového vzdelávania, údaje, ktoré sa obvykle vpisujú do doložky a podobne. Nakoľko výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie v zmysle zákona nie je verejnou listinou, neobsahuje ani odtlačok pečiatky a nie je potrebné, aby ho podpisoval štatutárny orgán školy, teda riaditeľ školy.
  Oboznámenie rodiča so slovným hodnotením alebo klasifikáciou je možné realizovať napríklad aj prostredníctvom žiackej knižky. V prípade, ak riaditeľ školy určí formu výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie, je táto záväzná pre konkrétnu organizáciu.

 • Školský ples

  Predaj vstupeniek len do 10.1.2014. Počet vstupeniek je obmedzený, preto neváhajte kúpiť si vstupenky čím skôr.

  Tešíme sa na spoločnú zábavu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Nižné Repaše
  053 71 Nižné Repaše č. 107
 • 0534597255 - Základná škola
  0911916789 - riaditeľ školy v čase vyučovania
  0908577394 - riaditeľ školy mimo času vyučovania

Fotogaléria