Navigácia

Partners

Navigácia

Sobota 28. 11. 2015
Počet návštev: 524528

Narodeniny a meniny

Zajtra (Nedeľa 29.11.2015)
Pavol Grič (II.)

Vitajte na stránkach našej školy

Vitajte v škole v Nižných Repašoch

Novinky

 • Celoškolské Rodičovské združenie

  28. 9. 2015

  Pozývame všetkých rodičov na celoškolské plenárne zasadnutie Rodičovského združenia pri Základnej škole v Nižných Repašoch, ktoré sa uskutoční v pondelok 28. septembra 2015 o 14.00 hod. v školskej jedálni ZŠ.

  Do programu sú zaradené aktuálne otázky organizácie školského roku 2015/2016.

   

  Prosíme o bohatú a dochvíľnu účasť.

 • Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016

  Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 bude v stredu 2. septembra 2015 

  Harmonogram:

  8,00 hod.: Modlitby k začiatku školského roka v chráme sv. Anny Nižné Repaše

 • POZVÁNKA NA KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ POPOLUDNIE

  28. 5. 2015

          

          

  Pozvánka

 • 5. 2. 2015

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • VÝPIS KLASIFIKÁCIE PROSPECHU A SPRÁVANIA ZA 1. POLROK ŠK.ROKA 2014/2015

   

  Riaditeľ ZŠ Nižné Repaše oznamuje rodičom, že podľa § 55 ods. 10 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dňa 30. januára 2015 v posledný vyučovací deň 1. polroka školského roka bude žiakom  vydaný výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydá na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Nižné Repaše
  053 71 Nižné Repaše č. 107
 • 0534597255 - Základná škola
  0911916789 - riaditeľ školy v čase vyučovania
  0908577394 - riaditeľ školy mimo času vyučovania

Fotogaléria